Stor “kamp” om Hydro/Statoil Domenenavn

Det har i de siste dagene pågått en stor “debatt” i diverse nettaviser angående Statoil/Hydro relaterte domenenavn, og da spesiellt domenenavnene Statoilhydro.no og HydroStatoil.no.
Kjapt nyhetssøk hos Sesam.no:
http://sesam.no/search/?c=m&q=statoilhydro.no&&newscountry=Norge

Jeg personlig finner det nærmest foruroligende å se så mange store overskrifter som “Kan bli rik på StatoilHydro.no” osv. da dette neppe (og forhåpentligvis) ikke er tilfelle..
Slike artikler er bare med å underbygge myten om at kjøp/salg av domenenavn er en “snuskete” bransje og de som driver med slikt er kun ute etter å profitere på velkjente bedrifter/personer og deres vare/merkenavn…

Dette vitner desverre også om stor uvitenhet hos de som skriver slike artikler samt hos såkalte “eksperter” som uttaler seg der, spesiellt siden reglene for registrering av .no domenenavn er svært klare når det gjelder bruk/misbruk av varemerker/rettigheter til navn.
Her er en link til NORID’s regelverk for .no domenenavn:
http://www.norid.no/navnepolitikk.html
Og her er det spesiellt punkt 14. Søkers ansvar og plikter, som sier en del om dette.
14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter
14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet,

Desverre er det slik at svært få Norske bedrifter kjenner til sine rettigheter når det gjelder domenenavn, og spesiellt så virker det som om det er lite kjennskap til Domeneklagenemda:
http://www.norid.no/domenekonflikter/domeneklagenemnda.html

Som listen over saker der viser så er det svært få som klager inn missbruk av varemerker/bedriftsnavn der:
http://www.norid.no/domenekonflikter/klagearkiv/

Internasjonalt, og da spesiellt i USA, så virker det som bedrifter i mye større krav kjenner sine rettigheter og WIPO (World Intellectual Property Organization ) har mange saker gående til enhver tid for nasjonale toppnivådomener:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cases.html

Når det gjelder Statoilhydro.no/Hydrostatoil.no domenenavn saken spesifikt så synes jeg artikkelen i Digi.no er det beste jeg har funnet til nå:
Statoilhydro kan kreve tilbake nettadresse

En annen sak som burde være av interesse for Blindheim & co er den nylige rettsaken om domenenavnet Ellevilledager.no der Sten & Strøm vant, mens tidligere eier satt igjen med saksomkostningene på rundt 150.000kr.

Jeg er ikke utdannet innen lover/regler for varemerker og domenenavn, men har drevet i denne bransjen (domenenavn) i en del år så noe har jeg vel forhåpentligvis lært (på godt og ondt…)
Så jeg kan ikke annet enn å si meg enig med Advokat Knut Glad i Digi.no’s artikkel.
Det er flere forhold som spiller inn her, og personlig så må jeg si at nåværende eier av domenenavnet Hydrostatoil.no Blindheim Consulting i Oslo, drevet av Bendik Blindheim, burde gi fra seg domenenavnet snarest mulig og være glad hvis han slipper unna med bare det..

Flere forhold spiller inn her:
1. Hydro og Statoil er velkjente og veletablerte i Norge, og man burde ikke engang trenge å søke i varemerke databasen hos Patenstyret for å vite at disse navnene er registrerte/beskyttede varemerker i alle “former og fassonger” for lenge siden.
2. “Ond tro” (“Bad faith”) er noe som er gjennomgående i både WIPO’s og Domeneklagenemdas avgjørelser, og her har Blindheim i flere intervjuer uttalt at domenenavnet ble registrert kun for å selges videre, og ingenting annet. Så “ond tro” er så absolutt tilstedeværende her.
3. I tillegg så har Blindheim også uttalt at han har vært på jakt etter flere domenenavn med registrerte varemerke navn (dnbstorebrand.no), noe som ikke gjør hans sak noe bedre.

I Norge er det, etter min mening, alt for lite informasjon om og fokus på rettigheter, og ikke minst verdien av domenenavn.
Mange firma betaler villig vekk, mest sannsynlig pga uvitenhet, for domenenavn de i utgangspunktet hadde hatt fulle rettigheter til å få gratis siden de eier varemerket eller har rettigheter til navnet av andre årsaker.
Dette forsterker bare problemet, og fører til at enda flere registrerer slike domenenavn i håp på å skaffe seg noen lettjente penger.
Ett kjempe eksempel på dette er alle som nå har kastet seg på “bølgen” av Hydro/Statoil domenenavn registrering i alle mulige former og varianter etter all oppmerksomheten og feilaktige sensasjons overskriftene denne “Blir rik på Statoilhydro.no domenenavn” saken har fått.
Eksempel (.co.uk og .as varianter av domenenavnet):
http://www.dn.no/energi/article1043846.ece

Så mye fokus som denne StatoilHydro.no/HydroStatoil.no saken har fått så føler jeg at det hadde vært rett av NORID å gå ut litt mer offensivt med informasjon om gjeldende lover/regler for domenenavn, og ikke minst hvilke rutiner og prosedyrer som kan nyttes ved tvister om domenenavn (eks. Domeneklagenemnda).
Man kan (desverre) straffes for uvitenhet/dumhet, men jeg mener det også er det offentliges ansvar å informere bedre om gjeldende lover/regler til alle parter her.