Tapte sak om domenenavnet Ellevilledager.no

I følge e24.no tapte den tidligere eieren av domenenavnet ellevilledager.no, Jarle Utne fra Hakadal, rettighetene til navnet etter at Steen & Strøm gikk til sak da de mente at de eier rettighetene til uttrykket “Elleville dager”.
Oslo tingrett bestemt at Utne må gi fra seg domenenavnet, samt dekke saksomkostningene til Steen & Strøm på 146.200 kroner.

Utne forklarte til E24 før rettsaken at han selv hadde store planer for ellevilledager.no. Han ønsket å lage en nettside der brukerne kan hente ut de beste tilbudene innenfor et geografisk område. Siden skulle etter planen også være tilgjengelig på wap.
Han har også registrert domenenavnene oktobersalg.no, septembersalg.no, augustsalg.no, julisalg.no, aprilsalg.no, marssalg.no, januarsalg.no, sommersalg.no, desembersalg.no, novembersalg.no, vintersalg.no, maisalg.no, sesongsalg.no og junisalg.no.

I følge en tidligere artikkel i E24.no så tok Steen & Strøm tidligere kontakt med Utne da kjøpesenterkjeden ønsket å bruke nettsiden i forbindelse med den årlige kampanjen Elleville dager.
Men Utne var ikke uten videre villig til å gi det i fra seg og kom med et tilbud som de karakteristerte som “uhørt”, og som et alternativ til ellevilledager.no registrerte Steen & Strøm domenenavnet elleville.no for bruk i fjorårets kampanje.

Utne vurderer nå å anke saken da retten, i følge hans advokat, mener at han har registrert domenenavnet for å selge det videre, men i følge han selv så var det til privat bruk.

Ett raskt søk i varemerke databasen hos Patentstyret viser heller ingen registrerte varemerker som inneholder “Elleville”.
(Men dette trenger ikke bety noe så lenge det kan ansees som et etablert vare/merke navn..)

Les mer om saken hos E24.no her:
http://e24.no/it/article1673638.ece