Resultater fra T.R.A.F.F.I.C East’s domenenavn auksjoner

Som jeg lovde i min tidligere artikkel om salgene av Cameras.com of Flowers.mobi under domenenavn konferansen T.R.A.F.F.I.C East, så kommer nå de endelige resultatene fra domenenavn auksjonen og den såkallte “silent auction” her:

Resultater fra den “stille auksjonen” (foretatt over PC).
Resultatene vil oppdateres fortløpende så snart salgene er sluttførte (domenenavnene overført og betalt)
T.R.A.F.F.I.C East Silent Auction

Resultater fra domenenavn auksjonen:
(samme som over gjelder også her)
T.R.A.F.F.I.C East Live Auction

Resultatene fra den stille domenenavn auksjonen kan nok virke litt lave, med castle.com for $60.000, Cage.com for $30.000 og
pax.com $30.000 på de tre øverste plassene, men det er ennå flere salg som ikke er offentliggjorte, så det er ikke umulig at det er noen overraskelser som kan vente der også..

Stay tuned, more will follow.. 🙂