Norid åpner for nummer domenenavn under .no fra juni!

I følge en pressemelding på Norid.no så vil Norid fra juni 2007 åpne for registrering av rene nummer domenenavn under .no
I juni 2007 vil Norid kunne ta imot de første søknadene om domenenavn som bare består av tall, som for eksempel 123.no. I overgangsperioden vil tildelingen skje ved trekning hvis flere søker om samme navn.

Onsdag 13. juni 2007 kl. 10.00 åpner Norid for mottak av søknader om domenenavn som bare består av tall. Fram til fredag 15. juni kl. 16.00 blir disse søknadene tatt imot og lagt på vent. Deretter stenges mottaket for alle typer søknader.
http://www.norid.no/nytt/pressemelding20070305.html

Mandag 18. juni vil Post- og teletilsynet en trekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme navn.
Det vil ikke bli gitt fortrinnsrett til noen domenenavn untatt nødnummer slik som 113.no 112.no og 110.no, dette for å unngå forvirring og misbruk med konsekvenser for liv og helse.

Mer informasjon:
http://www.norid.no/regelverk/forslag/nummer-2006/

Jeg regner med at det vil bli stor konkurranse om de mest populære nummer domenenavn, så det blir spennende å se hvordan dette ender.
Men jeg vil regne med at en del domenenavn spekulanter vil være sterkt representert i denne trekningen da .no domenenavn markedet ennå er svært ungt og mulighetene fremdeles er store for å få tak i svært gode .no domenenavn for en billig penge her.