10 domenenavn relaterte lover domene spekulanter burde kjenne til

Fant akkurat denne meget interresante artikkelen på DIGG.
Det er en oversikt med eksempler og forklaring på 10 Amerikanske domenenavn relaterte lover som alle som spekulerer, eller planlegger å spekulere i, domenenavn burde kjenne til.

De tar opp følgende ting:

  • Domain Sniffing
  • TradeMark Issues
  • What Legal Entity Should I Use?
  • What State to Legally Form Your Company In
  • Piercing the Corporate Veil
  • Is your business a “business” or just a “hobby”?
  • Donating Domain Names
  • Employees v. Independent Contractors
  • Inaccurate Registration Information
  • Depreciating v. Deducting Your Domains

Selv om flere av punktene er ment for Amerikanere så er de fleste også relevante for Nordmenn som spekulerer i domenenavn.

10 US Laws every domaineer needs to know